specjalistyczny gabinet psychiatryczny

Michał Grzelak

Pomoc, której potrzebujesz.

Kwalifikacje

W swojej pracy klinicznej specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu chorób psychicznych oraz w terapii uzależnień. Zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwala oferować Państwu kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie oraz dostęp do najnowocześ­niejszych metod.

OBSZARY DZIAŁANIA PRAKTYKI LEKARSKIEJ

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych

 • Zaburzenia psychotyczne (schizofrenia)
 • Zaburzenia afektywne (depresja, mania)
 • Zaburzenia nerwicowe, lękowe i somatyzacyjne
 • Zaburzenia w ciąży i po porodzie
 • Zaburzenia odżywiania

Diagnostyka uzależnień

 • Alkohol
 • Narkotyki
 • Narkotyki
 • Hazard
 • Internet

Diagnostyka psychogeriatryczna

 • Choroba Alzheimera oraz zespoły otępienne
 • Zaburzenia pamięci, koncentracji
 • Psychozy wieku podeszłego
 • Zaburzenia emocji i zachowania u seniorów
 • Zaburzenia depresyjne u osób starszych

Diagnostyka psychiatryczna w chorobach somatycznych

 • Przewlekłe zespoły bólowe
 • Zaburzenia hormonalne (tarczyca, hormony płciowe itp.)
 • Choroby przewlekłe (cukrzyca, choroby serca itp.)
 • Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (udary, SM, padaczka itp.)
 • Nowotwory
 • Choroby zakaźne (np. Covid-19, HIV, WZW, itp.)

Poradnictwo sądowo-psychiatryczne

 • Zaświadczenia i opinie na poczet spraw sądowych
 • Poradnictwo w zakresie spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i pracy
 • Poradnictwo w zakresie spraw odszkodowawczych
 • Procedury ubezwłasnowolnienia i przymusowego leczenia psychiatrycznego
 • Procedury przymusowego leczenia odwykowego

Psychoedukacja

 • Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Pogłębianie wiedzy pacjenta na temat schorzenia
 • Nauka radzenia sobie z chorobą (rodzina i pacjent)
 • Mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w leczeniu
 • Nauka rozpoznawania i monitorowania objawów prodromalnych

Skierowania

 • Skierowania na leczenie szpitalne
 • Skierowania na leczenie odwykowe
 • Zalecenia diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
 • Skierowania do poradni specjalistycznych – psychologicznych
 • Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych

Zaświadczenia lekarskie

 • Zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Zaświadczenia rentowe ZUS, KRUS
 • Zaświadczenia ds. orzekania o niepełnosprawności
 • Zwolnienia lekarskie
 • Adopcja, Rodzina zastępcza, Usługi opiekuńcze

Zaświadczenia do uprawnień specjalnych

 • Pozwolenia na broń (sportową, myśliwską)
 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • Licencje detektywa, pracownika ochrony
 • Dostęp do informacji niejawnych
Zapraszam

Gabinet Psychiatryczny

Kalisz ul. Górnośląska 37A gab. nr 7

Przewiń do góry